Welkom bij het inwonerspanel Oirschot

Bent u inwoner van de gemeente Oirschot en wilt u graag uw mening geven over zaken die spelen binnen de gemeente? Meld u dan nu aan als lid van het inwonerspanel! 

Via het inwonerspanel krijgt de gemeente een goed beeld van wat er leeft in de samenleving van Oirschot en kan zij het beleid daar beter op afstemmen. 

Hoe werkt het inwonerspanel?

Vier tot zes keer per jaar ontvangt u een vragenlijst. De onderwerpen kunnen gaan over bijvoorbeeld leefbaarheid, veiligheid, groenonderhoud, maar ook over jeugdzorg en de WMO. 

 

Het meewerken aan een onderzoeksproject van inwonerspanel Oirschot gebeurt op vrijwillige basis.

U kunt dan ook op elk moment uw medewerking stoppen. Uw gegevens zullen zeer vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt worden. 

De gemeente heeft het inwonerspanel opgezet samen met onderzoeksbureau Research 2Evolve. Deze onafhankelijke partij beheert het panel en voert de onderzoeken uit namens de gemeente. Uw vragen kunt u stellen via het contactformulier.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor het inwonerspanel Oirschot. Om mee te kunnen doen aan het inwonerspanel hebben wij een aantal achtergrondgegevens van u nodig. 

Deze achtergrondgegevens zijn voor het doen van onderzoek erg belangrijk. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor het inwonerspanel Oirschot.

Waarom zou ik meedoen?

De gemeente Oirschot wil een nog beter beeld krijgen van wat er leeft in de samenleving van Oirschot. Het inwonerspanel is één van de manieren om de betrokkenheid te verhogen. 

 

Aan de leden van het inwonerspanel Oirschot wordt gevraagd hun mening te geven over onderwerpen die voor hen van belang zijn, en waar de gemeente zich mee bezig houdt: leefbaarheid in de buurt, openbare orde, veiligheid, sport, groenonderhoud, de gemeentepolitiek, et cetera.

Hoe zit het met mijn privacy?

Uw persoonlijke gegevens worden dus uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderzoek. Wij proberen u niets te verkopen noch iets te promoten. 

 

Het inwonerspanel Oirschot is een onderzoeksinstrument van de gemeente Oirschot. Dat betekent dat alleen bestuurders en ambtenaren gebruik kunnen maken van het panel. Het panel wordt beheerd door Research 2Evolve. De gegevens van panelleden worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

De laatste resultaten

Heeft u nog vragen?

23.10.2019

Please reload

Uw mening is

belangrijk!

Copyright Research 2Evolve 2017